Działalność

ICM UW jest przede wszystkim jednostką naukową jednak pełni też rolę usługową wobec innych jednostek akademickich. W zakresie technik sieciowych utrzymuje w ruchu szkielet sieci akademickiej związanej z centrum Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz pełni rolę doradczą w zakresie projektów i inwestycji informatycznych.

Do zadań w zakresie łączności należy między innymi:

  • utrzymywanie szkieletu sieci akademickiej w dobrym stanie technicznym,
  • bieżąca obsługa serwisowa (obsługa zgłoszeń serwisowych),
  • zapewnienie łączności zewnętrznej z innymi operatorami oraz siecią Internet,
  • rozbudowa szkieletu sieci akademickiej,
  • prowadzenie projektów informatycznych.
  • szereg usług towarzyszących takich jak adresacja IP (LIR), DNS i obsługa zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie komfortu korzystania z sieci podłączonym jednostkom, a więc właściwych warunków prowadzenia nowoczesnej dydaktyki i prac badawczych we współpracy ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Zespół powstał w 1997 roku i wywodzi się z Pionu Technicznego ICM. Zadania zespołu pierwotnie obejmowały utrzymanie styku sieci lokalnej ICM ze światem zewnętrznym, by następnie ulec poszerzeniu o obsługę sieci kampusowej jednostek akademickich na Ochocie („Zgrupowanie Ochota”). Pierwotnie zespół składał się zaledwie z dwóch osób. Jesienią 2000 roku na prośbę władz rektorskich ICM podjął się realizacji zadań na rzecz całego Uniwersytetu Warszawskiego. Powstał Dział Sieciowy ICM celem realizacji zadań związanych z obsługą i rozwojem całej sieci szkieletowej Uniwersytetu Warszawskiego (pismo sygn. RJM/464/2000 z dnia 7 sierpnia 2000 r.). Tym samym organizacyjnie nastąpiło ujednolicenie zarządzania sieci uniwersyteckich z siecią akademicką Zgrupowania Ochota. W ciągu dziesięciu lat działalności, głównie ze środków dotacji ministerialnych, udało się gruntownie zmodernizować sieć uniwersytecką a także doprowadzić do szeregu ważnych zmian na uczelni. W 2010 roku zgodnie z zarządzeniem rektora dział wraz z działalnością na rzecz UW został formalnie włączony do administracji uczelnianej (patrz → www.it.adm.uw.edu.pl ) zaś zespół powrócił do realizacji zadań związanych z działalnością centrum KDM w postaci sprzed 2000 roku.

ostatnio zmienione: 2012/09/03 10:58